منـــوی اصــلی
نظرسنجی
اخبـــار همایش
روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1396/07/23
پـایــان همایش: 1396/07/24
ارســال مقـاله: 1396/04/31
اخبـــار همایش
  • محوطه دانشگاه

  • محوطه دانشگاه

دربارۀ سمینار

دورۀ میانه در تاریخ زبان های ایرانی از سده های چهارم- سوم پیش از میلاد آغاز می شود و تا سده های هشتم- نهم را در برمی گیرد. از این دوره آثاری به زبان های فارسی میانه، پارتی، سغدی، خوارزمی، ختنی و بلخی در دست است. دورۀ زبان های ایرانی در واقع مرحلۀ انتقالی و حلقه ای واسط است که زبان های ایرانی باستان را به زبان های کنونی پیوند می دهد.

تاریخ هزار و اندی سالۀ اقوام ایرانی در دورۀ میانه با تحولات اجتماعی و تاریخی مهمی همراه بود. این اقوام در مناطقی می زیستند که دامنۀ گسترده ای را از نظر جغرافیایی در بر می گرفت که شامل ایران و افغانستان کنونی، آسیای میانه، بخش های شرقی چین و حتی روسیۀ جنوبی و قفقاز شمالی می شد. این عوامل تحولات متفاوت و بزرگی را در زبان های ایرانی، همچنین فرهنگ، هنر، اسطوره و ادبیات ایرانیان رقم زد که شناخت آنها افزون بر این که به فهم بهتر بخشی از تاریخ این مرز و بوم کمک می کند که در هاله ای از پوشیدگی و ابهام است، می تواند چراغ راهی باشد فرا راه زبان ها و فرهنگ ایرانی در سده های بعدی و آنچه که امروز به یادگار مانده است.

دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی با تکیه بر زبان های ایرانی میانه برگزار می شود تا بخشی از میراث این دورۀ پرفراز و نشیب مورد نقد و بررسی پژوهشگران و استادان صاحب نظر قرار گیرد، به همین منظور گروه پژوهشی فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان، با همکاری دانشگاه گوته فرانکفورت و دانشگاه برلین اقدام به برگزاری این سمینار نمود. برخی از استادان و پژوهشگران صاحب­ نظر ایرانی در کنار استادان و پژوهشگران برجسته ای از کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا گرد هم آمده، آخرین دستاوردهای خود را در زمینۀ زبان ها و فرهنگ ایرانی در دورۀ میانه در معرض دید عموم گذاشته و با یکدیگر به تبادل نظر می پردازند.       

 
حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
اخبــار مرتبط
تعریف نشــــده
کرمان - دانشگاه شهید باهنر - پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق